Gantry 5
Уважаемые абитуриенты!<br>Добро пожаловать!

Уважаемые абитуриенты!
Добро пожаловать!

Дорогой друг, сейчас тебе предстоит найти ответ на серьезный вопрос, который во многом определит твое будущее.
Решая, каким будет дело всей твоей жизни, не нужно полагаться на случай. Выбор профессии должен быть планомерным, детально обдуманным.
Мы рады встретить вас в стенах одного из старейших учебных заведений города Горловка. За 140 лет техникум прошел через революцию, гражданскую войну, события Великой Отечественной войны. Наши предшественники – преподаватели и студенты – уходили из этих стен на фронт, восстанавливали после войны техникум и город, в трех веках трудятся на предприятиях нашего города и за пределами его.

Подробнее...

hr

 

Реалізація переходу на дистанційне навчання у ГТДонНУ.

 

Сучасний стан розвитку інформаційних технологій в Україні та відповідні загальнодержавні напрацювання методологічної бази з дистанційного навчання, мають стати запорукою розвитку сучасної та якісної освіти.

Плідна робота у двосторонньому форматі з кафедрою дистанційної освіти «Університету менеджменту освіти» НАПН України стала каталізатором для викладачів технікуму до творчого пошуку шляхів із впровадження дистанційної форми навчання.  

Окремо хочу сказати, що ГТДонНУ є пілотним в Україні, який намагається запровадити у навчальному процесі так зване  дистанційне навчання. До того ж  всім вам відомо проблемний стан законодавчого регулювання з цього питання. Кафедра дистанційної освіти надає суттєву методологічну допомогу у впроваджені дистанційного навчання з підготовки молодших спеціалістів ГТДонНУ.