Gantry 5

hr

 

Реалізація переходу на дистанційне навчання у ГТДонНУ.

 

Сучасний стан розвитку інформаційних технологій в Україні та відповідні загальнодержавні напрацювання методологічної бази з дистанційного навчання, мають стати запорукою розвитку сучасної та якісної освіти.

Плідна робота у двосторонньому форматі з кафедрою дистанційної освіти «Університету менеджменту освіти» НАПН України стала каталізатором для викладачів технікуму до творчого пошуку шляхів із впровадження дистанційної форми навчання.  

Окремо хочу сказати, що ГТДонНУ є пілотним в Україні, який намагається запровадити у навчальному процесі так зване  дистанційне навчання. До того ж  всім вам відомо проблемний стан законодавчого регулювання з цього питання. Кафедра дистанційної освіти надає суттєву методологічну допомогу у впроваджені дистанційного навчання з підготовки молодших спеціалістів ГТДонНУ.